יום שבת, 3 במרץ 2012

הטמעת כלי טכנולוגי בכיתה
בהרצאה זו רואים יפה תהליך שעבר על כיתה כיחידה ועל מיומנויות הלמידה/עבודה בכלי הטכנולוגי שנבנו והשתכללו ככול שנעשה יותר שימוש בכלי הטכנולוגי. משימוש חברתי רדוד לכלי לימודי משמעותי המבנה למידה משותפת וביצועי חשיבה מתקדמים.

ברצוני להתייחס למספר נקודות שהועלו במחקר זה שבעיניי היו קריטיות ומשמעותיות בהצלחת הטמעת הכלי הטכנולוגי ביחידה הנקראת "כיתה":
1)בהתייחס לאחת משתי האפשרויות של פתרונות אפשריים עם "קשיים בהטמעת כלים טכנולוגיים במעשה ההוראה היומיומי" כפי שהוצגו בתחילת ההרצאה:
"- להקל על תהליך ההטמעה (על פי פישמן, פנואל וימגושי 2006)
ואכן  לדעתי אחד הדברים המשמעותיים שהוצגו הוא שהמורים עברו הכשרה לשימוש בכלי במסגרת השתלמות, אני מניחה מכך שהמורים התנסו בכלי והבינו את הפוטנציאל הפדגוגי על בוריו.
יש להניח כי תהליך זה גרם לכך שלמורים הייתה מוטיבציה (נדרשו להכין מערכי שיעור) להשתמש בכלי זה.
כמו כן יש להניח כי נעשה בו שימוש נכון / מושכל לצורכי הלמידה.

2) מורים שונים בכיתה אחת עושים שימוש בכלי זהה.
ישנה יכולת כוללת לנתב ולשכלל את הלמידה של הכלי ושל הלמידה באמצעות הכלי למקום בו הטכנולוגיה משרתת את הפדגוגיה בצורה הטובה ביותר.
לו המורה היחידי היה מתמודד באופן עצמאי יש להניח כי תהליך ההטמעה היה ארוך יותר או אם בכלל היה קורה.

יש לי מעט ביקורת על אופן הצגת המאמר ההצגה הייתה מעט מסורבלת.